Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Ambasciata

 

Ambasciata

Ambassade

De Ambassade van Italië in Den Haag is bevoegd voor het Koninkrijk der Nederlanden. Deze bevoegdheden liggen op het bilaterale, consulaire en multilaterale vlak, met inbegrip van de talrijke Internationale Organisaties en Hoven die in Den Haag gevestigd zijn.

Bilaterale bevoegdheden: de Ambassade houdt zich bezig met de bilaterale betrekkingen tussen de Italiaanse Republiek en het Koninkrijk der Nederlanden op politiek, economisch en cultureel gebied. Voor de culturele betrekkingen maakt zij gebruik van het Italiaans Cultureel Instituut in Amsterdam. Op voornoemde bilaterale gebieden is de Ambassade in Den Haag ook bevoegd voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten, die tot 2010 deel uitmaakten van de Nederlandse Antillen en die tegenwoordig, samen met Nederland, de Landen vormen van het Koninkrijk.

Consulaire bevoegdheden: na de sluiting van het Consulaat-Generaal van Italië in Amsterdam in augustus 2014, zijn de consulaire bevoegdheden ondergebracht in de Consulaire Kanselarij, die deel uitmaakt van de Ambassade in Den Haag. De Kanselarij is bevoegd voor het gehele consulaire ressort Nederland. Daarbij wordt aangetekend dat de consulaire bevoegdheden voor het land Sint Maarten en voor de gemeentes Sint Eustatius en Saba vallen onder het Consulaat-Generaal in Miami (VS), terwijl de consulaire bevoegdheden voor de landen Aruba en Curaçao, alsmede voor de gemeente Bonaire vallen onder het Consulaat in Maracaibo (Venezuela).

Multilaterale bevoegdheden: de Ambassadeur is tevens geaccrediteerd bij de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW); de Ambassade is bovendien bevoegd voor alle Internationale en Europese Hoven en Tribunalen die in Den Haag gevestigd zijn, waaronder met name het Permanente Hof van Arbitrage, het Internationale Hof van Justitie, het Internationale Strafhof, het Internationale Strafhof voor het Voormalige Joegoslavië (Joegoslavië-Tribunaal), het Mechanisme voor Internationale Strafhoven, het Speciaal Tribunaal voor Libanon, de Gespecialiseerde Kamers voor Kosovo.


14