Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Fare affari in Italia

 

Fare affari in Italia

http://www.invitalia.it
Nationaal Agentschap voor het aantrekken van buitenlandse investeringen en de ontwikkeling van het bedrijfsleven. Onderdeel van het Ministerie van Economie en Financiën.

Om directe buitenlandse investeringen aan te trekken, heeft de Italiaanse Belastingdienst kennis gegeven van de nieuwe regeling voor investeerders die van plan zijn om hun fiscale woonplaats te verhuizen naar Italië. Voor nadere informatie verwijzen wij naar het persbericht van de Italiaanse Belastingdienst: Vertaling persbericht Italiaanse Belastingdienst

Ter promotie van de Italiaanse sector van weefselproducenten verwijzen wij naar de volgende video van het Italiaanse Ministerie voor Economische Ontwikkeling: Het Italië achter de clichés: video "Italy, the Extraordinary Commonplace"

 

Zaken Doen in Italië

In het derde kwartaal van 2015 is het Bruto Binnenlands Product (BBP) met 0,2% gestegen ten opzichte van het tweede kwartaal, en 0,8% ten opzichte van dezelfde periode in 2014. Voor het gehele jaar 2015 bedraagt de stijging +0,6%, waarmee de voorzichtig optimistische voorspellingen worden bevestigd.
Vergeleken met het tweede kwartaal van 2015 is de invoer met 0,5% gestegen, de uitvoer is gedaald met 0,8%. De landelijke vraag heeft met +0,2% bijgedragen aan de groei van het BBP; de netto buitenlandse vraag, daarentegen, drukte de groei met -0,4%.
De sectoren die een positief resultaat vertoonden waren: landbouw (+2,3%), industrie (+0,3%) en, in zeer lichte mate, de dienstensector (+0,1%). Ook de trends zijn positief: 3,7% in de landbouw, 0,9% in de industrie en 0,5% in de diensten.

De Italiaanse groei krijgt in het derde kwartaal vooral een impuls van de consumptie, dankzij de verbeterende arbeidsmarkt. De zwakke internationale cyclus en teruglopende investeringen drukken de Italiaanse exportcijfers. Voor het vierde kwartaal van 2015 wordt verwacht dat de groei zich in een gematigd tempo voortzet.
Dankzij het consumentenvertrouwen wordt voor de komende maanden een positief resultaat verwacht voor de consumptiecijfers. Daarnaast zijn er gematigd positieve verwachtingen voor de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en voor de inflatie.
Het midden-en kleinbedrijf, MKB (oftewel de ondernemingen met minder dan 250 werknemers) is de ruggengraat van de Italiaanse economie. Met 99,9% van het totale aantal ondernemingen is het MKB goed voor 80% van de Italiaanse werkgelegenheid en produceert het 67% van de Italiaanse toegevoegde waarde. Van alle OECD-landen bevinden deze percentages zich onder de hoogste waardes. Op internationaal niveau laat het Italiaanse MKB een hoge productiviteit zien. De Italiaanse economie wordt verder gekenmerkt door een wijdverbreide ondernemingsgeest. Ongeveer 50% van de Italianen zou liever eigen ondernemer zijn dan werknemer, bijna 25% van de beroepsbevolking bestaat uit zelfstandige ondernemers en de kleine ondernemingen worden vaak gedreven door jonge mensen. Het Italiaanse MKB is beroemd vanwege haar aanpassingsvermogen, haar vermogen om te beantwoorden aan specifieke bestellingen door de client en vanwege de productie van hoogwaardige ambachtsgoederen met aanzienlijke vormgeving, technologie en innovatie.
Op sectorgebied staat Italië vooral bekend om de zogenaamde “4A’s”, oftewel Agroalimentare (Landbouw en Voedingsmiddelen), Arredamento (Interieur), Abbigliamento (Mode) en Automazione (Voertuigen en Machines), die samen de ruggengraat vormen van het kwaliteitsmerk  “Made in Italy” waar Italië zich wereldwijd mee profileert.

In oktober 2015 liet de export een lichte schommeling zien (-0,4%), terwijl de import gelijk bleef (+0,0%). Het handelsoverschot bedroeg 4,8 miljard (in oktober 2014 was dit 5,3 miljard). De verandering van de de exportcijfers hing samen met de groei van de verkoop richting de EU-markt (+0,7%) en de daling van de verkoop naar de markten buiten de EU (-1,7%). De stationaire import ondervond vooral invloed van de grote waardeschommelingen op de energiemarkt (-5,5%).
In de eerste tien maanden van 2015 registreerde de export een waardestijging van 3,5% en een kwantitatieve stijging van 1,6%. De importgroei bedroeg 3,3% in waarde en 7,0% in omvang.
Over dit tijdsbestek bedragen de baten 34,8 miljard, een stijging vergeleken met dezelfde periode vorig jaar (+32,8 miljard). De energierekening buiten beschouwing latend, komt dit bedrag uit op +63,3 miljard.


102