Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Altre associazioni di categoria

 

Altre associazioni di categoria

CONFAPI (Italiaanse Verbond van het Midden- en Kleinbedrijf)
De Confapi vertegenwoordigt meer dan 50.000 bedrijven die samen ongeveer 1 miljoen werknemers in dienst hebben. Confapi stelt zich ten doel de belangen van het Italiaanse midden- en kleinbedrijf te behartigen en de promoten.
De kernwaarden van Confapi zijn de belangenbehartiging en de bevordering van de Italiaanse industrie op MKB-niveau. De initiatieven en programma’s worden uitgevoerd met het doel om de economische en maatschappelijke ontwikkeling in het land te bevorderen, in samenspraak met de nationale en Europese instellingen en -organisaties.
CONFAPI heeft haar eigen rol als vertegenwoordiger en als onderhandelaar voor de kleine en middelgrote producenten. Ze steunt een landelijke economisch beleid dat gunstigere voorwaarden schept voor ondernemersgroei. 

Federbio - (Italiaanse Bond voor de Biologische en Biodynamische Landbouw)Federatie van Italiaanse organisaties op het gebied van biologisch en biologisch-dynamisch landbouw , voor het vertegenwoordigen en waarborgen van dit Italiaanse landbouwsektor.
Leden

INFORMEST (Agentschap voor Internationale Economische Ontwikkeling en Samenwerking)
Bevordert de economische samenwerking door strategische en operationele ondersteuning te geven. De activiteiten van Informest zijn gericht op Noordoost-Italië en de landen van Midden- en Zuidoost-Europa, de landen van de vroegere Sovjet Unie, China en Azië.

SACE (Verzekeringsdiensten voor de Buitenlandse Handel)

SACE is een financiële en verzekeringsgroep die zich bezighoudt met exportkredieten, kredietverzekeringen, investeringsbescherming, financiële garanties, waarborgsommen en factoring.

SIMEST (Financieringsinstelling voor de ontwikkeling en promotie van Italiaanse bedrijven in het buitenland)
SIMEST bevordert de internationalisering van Italiaanse bedrijven en ondersteunt ondernemers bij hun activiteiten in het buitenland, door een belang in het aandelenkapitaal te nemen van ten hoogste 49%. Het oogmerk is om het bedrijf dat hiertoe aanvraag doet bij te staan bij de toetreding tot de extracommunautaire groeimarkten. SIMEST kan ook een belang nemen tot 49% in filialen van Italiaanse ondernemingen die in de EU zijn gevestigd.

FORMEZ (Centrum voor dienstverlening, ondersteuning, onderzoek en scholing ter modernisering van de overheid)
Formez is een centrum voor dienstverlening, ondersteuning, onderzoek en scholing ter modernisering van de overheid. Het is ingesteld om hervormingen te bevorderen en administratieve innovaties te verspreiden bij de aangesloten leden. Formez is een private instelling, waar de verschillende Italiaanse overheidsinstellingen, zowel op landelijk als lokaal niveau, zich bij kunnen aansluiten.

INFOCAMERE (Officiële gegevens van de Kamers van Koophandel)
Openbaar register dat de juridische openbaarheid garandeert van de ingeschreven bedrijven en aktes.


100