Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

Together for our planet: op-ed on climate action in the Netherlands

 

 

 

oip 2Together for our planet: op-ed on climate action in the Netherlands

Italian Ambassador Giorgio Novello and British Ambassador Joanna Roper in the Netherlands look forward to a year of climate action.

We look back on an unexpected year. The corona pandemic has shown us once again how our individual actions influence the wellbeing of humanity and the planet. Five years ago, we came together to sign the Paris Accord. This was a ground-breaking treaty focused on limiting temperatures rising around the world. Getting agreement on how to fight climate change on the world stage is of huge importance. As we saw this year, borders mean less in times of crisis and we all need each other. Cooperation with our international partners on issues such as fighting a pandemic and climate is central to the work of an ambassador.

All nations carry responsibility in fighting climate change. Italian Minister for Environment Sergio Costa underlined the fact that ‘our environment doesn’t have a political colour’. British COP26 President Alok Sharma stated the importance of inclusivity in fight against climate change. The consequences of the climate crisis will hit the poorest and most vulnerable communities. Scientists have a wealth of evidence and projections of what will happen if we do not change our behaviour now. While we are still battling the coronavirus, we will have to think about how effects of climate changing are impacting the world right now. There are great opportunities in the recovery from the pandemic to build back better and change elements of our society.

There are important events planned this year that will contribute to worldwide climate action. The Dutch hosted the Climate Adaptation Summit last month, where the focus is on adaptation and resilience. This is of great importance as we see more extreme weather conditions and the sea level rise. Later this year the United Kingdom and Italy will host the UN Climate Change Conference, COP26 in Glasgow. During this conference we will build on the commitments made under the Paris Agreement. The climate will be also be an important issue at the G7 and G20 summits this year, chaired by the UK and Italy respectively.

For us as ambassadors the dedication and effort from young people for the climate has been inspiring. Youth movements all over the world speak directly to those who have power. We have to follow their example and leaders, governments, organisations have the duty to listen. Luckily there are already numerous examples of new, greener technologies being introduced. The EU has set out an ambitious Green Deal and individual countries like the UK, Italy, and the Netherlands have set targets for getting to net zero. More companies and consumers are reflecting on their behaviours and choices as well.

We are looking forward to a year of climate action in cooperation with the Netherlands. We appreciate the Dutch pragmatic and outward looking attitude. The climate crisis, as all crises of global proportions, requires cooperation and responsibility for commitments made. This is the only way to guarantee we leave our youth a healthier planet and more prosperous world.

 

 

Samen voor onze planeet: opiniestuk over klimaatactie in Nederland

De Italiaanse Ambassadeur in Nederland, Giorgio Novello, en de Britse Ambassadeur in Nederland, Joanna Roper, kijken uit naar een jaar vol klimaatactie.

We kijken terug op een onverwacht jaar. De coronapandemie heeft ons laten zien hoe veel ons individueel handelen invloed heeft op het welzijn van mens en planeet. Vijf jaar geleden kwamen wij bij elkaar om het VN-klimaatakkoord van Parijs te ondertekenen. Dit was een baanbrekend verdrag gericht op het inperken van temperatuurstijging. Afspraken maken over het tegengaan van klimaatverandering op een wereldtoneel is van groot belang. Zoals wij dit jaar zagen, verbleken landsgrenzen in tijden van crisis en hebben wij elkaar nodig. Het samenwerken met internationale partners op belangrijke onderwerpen als ziektebestrijding en klimaat, staat voor ons als ambassadeurs centraal.

Alle landen dragen de verantwoordelijkheid om klimaatverandering tegen te gaan. De Italiaanse minister voor milieu Sergio Costa onderstreepte het feit dat ‘ons milieu geen politieke kleur heeft’. Zijn Britse collega Alok Sharma benoemt het belang van diversiteit in de strijd tegen klimaatverandering. De gevolgen van klimaatverandering treffen vaak de armste en meest kwetsbare gemeenschappen ter wereld. Wetenschappers hebben een overvloed aan bewijs van wat er staat te gebeuren als wij het schip niet zo snel mogelijk rechten. Terwijl we het coronavirus nog bestrijden, zullen wij moeten nadenken over hoe de gevolgen van klimaatverandering doorwerken in onze wereld. Het herstel van een pandemie biedt tevens kansen om elementen van onze maatschappij te verbeteren.

Dit jaar staan er belangrijke evenementen te gebeuren, die zullen bijdragen aan wereldwijde klimaatactie. Afgelopen maand organiseerde Nederland de Climate Adaption Summit, waarbij aandacht is voor ‘adaptation and resilience’, ofwel aanpassing en veerkracht, als het gaat om klimaatverandering. Dit is van groot belang omdat we steeds meer geconfronteerd worden met extremere weersomstandigheden en de stijging van de zeespiegel. Later dit jaar zullen het Verenigd Koninkrijk en Italië de UN Climate Change Conference, COP26, voorzitten in Glasgow. Tijdens deze top bouwen we verder op de doelen en afspraken in het VN-klimaatakkoord van Parijs. Daarnaast zal klimaat een belangrijk onderwerp zijn tijdens de G7 en G20 toppen dit jaar, tevens voorgezeten door het VK en Italië.

Voor ons als ambassadeurs is de inzet van jonge mensen voor het klimaat een grote bron van inspiratie en hoop. Jeugdbewegingen over hele wereld spreken hen die het verschil kunnen maken aan. Wij moeten hier allemaal een voorbeeld aan nemen en leiders, overheden, en organisaties hebben de plicht te luisteren en actie te ondernemen. Gelukkig zijn er tal van positieve voorbeelden van duurzame ontwikkeling en toepassing van groenere technologieën. Ook de EU heeft een Green Deal gelanceerd met ambitieuzere klimaatdoelstellingen. Individuele landen, zoals het VK, Italië en Nederland, hebben zelf ook targets gesteld voor ‘vergroening’ en vermindering van de emissies van broeikasstoffen. Daarnaast reflecteren bedrijven en consumenten meer en meer op hun eigen gedrag en keuzes ten aanzien van het klimaat.

Er is echter nog veel te doen en te bereiken. Wij kijken uit naar een jaar vol klimaatactie in samenwerking met Nederland. Wij waarderen jullie pragmatische en open blik richting de wereld. De klimaatcrisis, zoals globale crises, vereist samenwerking en verantwoording op gemaakte afspraken. Alleen zo garanderen wij dat wij onze jeugd een gezondere planeet en welvarender maatschappij nalaten.

This site is registered on wpml.org as a development site.