Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

7 gennaio – Festa del tricolore

Si celebra il 7 gennaio la giornata del Tricolore. L’articolo 12 della nostra costituzione la consacra ufficialmente come simbolo della Repubblica. Questa disposizione costituzionale rappresenta il punto d’arrivo di un lungo percorso iniziato il 7 gennaio 1797 quando il tricolore fu adottato per la prima volta da uno Stato sovrano italiano, la Repubblica cispadana. Esso fu poi adottato dal regno di Sardegna alla vigilia della prima guerra di indipendenza. Il 17 marzo 1861 divenne l’emblema del nuovo regno d’Italia. Da allora, ci ha accompagnato durante tutte le tappe della nostra storia nazionale.

La festa del tricolore È la prima delle celebrazioni che nel corso dell’anno scandiscono la nostra memoria condivisa, assieme al 25 aprile, al 2 giugno e al 4 novembre.

Oggi, come faremo delle altre ricorrenze, noi italiani nei paesi bassi ci uniamo idealmente attorno ai simboli della nostra Patria.

Desideriamo condividere questa bella festa con i tanti nostri amici olandesi che conoscono e amano l’Italia e con i quali siamo legati da profondi rapporti di amicizia.

Men viert vandaag de Dag van de natonale driekleur. In Artikel 12 van onze Grondwet is het officieel vastgelegd als het symbool van de Republiek. Deze grondwettelijke bepaling vormt het hoogtepunt van een lange reis die begon op 7 januari 1797, toen de driekleur voor het eerst werd ingevoerd door een Italiaanse soevereine staat, de Republiek Cispadanië. Het werd vervolgens aangenomen door het Koninkrijk Sardinië aan de vooravond van de Eerste Onafhankelijkheidsoorlog. Op 17 maart 1861 werd het het embleem van het nieuwe Koninkrijk Italië. Sindsdien heeft het ons vergezeld door alle fasen van onze nationale geschiedenis.

Het feest van de driekleur is het eerste van de vieringen die onze gemeenschappelijke herinnering het hele jaar door markeren, samen met 25 april, 2 juni en 4 november.

Vandaag, net als op andere verjaardagen, verenigen wij Italianen in de Nederland ons idealiter rond de symbolen van ons vaderland.

Wij willen dit mooie feest graag delen met onze vele Nederlandse vrienden die houden van Italie e waarmee we verbonden zijn, gebaseerd op diepe vriendschapsbanden.

Photo courtesy @Quirinale

This site is registered on wpml.org as a development site.