Deze site gebruikt technische en analytische cookies en cookies van derden.
Door verder te navigeren accepteert u het gebruik van cookies.

Voorkeuren cookies

Italië en Nederland

De politieke samenwerking tussen Italië en Nederland vindt niet alleen op bilateraal niveau plaats, maar ook via de deelname van beide landen aan verschillende multilaterale organisaties, waarvan de VN, de NAVO, de EU, de OVSE en de OESO de belangrijkste zijn.
Italië en Nederland delen een sterke trans-Atlantische band, als leden en oprichters van de NAVO, en een actieve rol binnen de Europese Unie, waarvan ze tevens oprichters zijn.
Bovendien is Den Haag de hoofdstad van het internationale recht, waar vele belangrijke internationale en Europese gerechtshoven gevestigd zijn.
De samenwerking tussen de twee landen binnen de Verenigde Naties werd herbevestigd met het besluit van de twee regeringen, dat in juli 2016 door de Algemene Vergadering werd goedgekeurd, om in 2017-2018 een niet-permanente zetel in de Veiligheidsraad te delen.
De politieke samenwerking tussen Italië en Nederland ontwikkelt zich op bilateraal niveau door regelmatige contacten, ook op het hoogste politieke niveau, zoals blijkt uit het bezoek van de toenmalige premier Renzi aan minister-president Rutte in Den Haag op 5 februari 2016, en het tegenbezoek van premier Rutte aan Rome op 19 mei van dat jaar.
Uiterst betekenisvol was het staatsbezoek dat Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima brachten aan Italië van 20 tot en met 23 juni 2017, vijf jaar na het bezoek van President Napolitano aan Nederland en 32 jaar na het bezoek van Koningin Beatrix aan President Pertini. In Rome ontmoette de Koning de President van de Republiek Sergio Mattarella en de toenmalige premier Gentiloni, senaatsvoorzitter Grasso en kamervoorzitter Boldrini. Het Romeinse deel van het bezoek omvatte ook een stop bij Vaticaanstad. De Koning en Koningin reisden vervolgens naar Palermo, waar ze hun waardering uitspraken voor Italië en Sicilië vanwege de aanpak van de migratiecrisis. Tot slot vond het economische deel van het bezoek plaats in Milaan, onder leiding van een grote Nederlandse delegatie uit het bedrijfsleven.
In 2018 werden de bilaterale betrekkingen geïntensiveerd dankzij het bezoek op 17 september van de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken en Internationale Samenwerking Moavero Milanesi aan Den Haag, waarna op 10 januari 2019 een tegenbezoek volgde van minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok.
Bij beide bezoeken stonden Europese kwesties centraal. Tijdens het tweede bezoek werd een Memorandum of Understanding ondertekend voor het initiëren van regelmatig overleg tussen de ministeries van Buitenlandse Zaken van Italië en Nederland en de oprichting van een Strategische Ronde Tafel, vernoemd naar de tot Italiaan genaturaliseerde Nederlandse kunstenaar Van Wittel-Vanvitelli. De tekst van het MoU voorziet in regelmatig overleg op het niveau van ministers van Buitenlandse Zaken en op andere niveaus over bilaterale, Europese en multilaterale kwesties. De eerste ronde van bilateraal overleg vond plaats op 5 maart 2019 op het niveau van de directeuren-generaal voor de Europese Unie van de twee ministeries van Buitenlandse Zaken. De tweede overlegronde betrof defensie- en veiligheidsvraagstukken en vond plaats op 12 juli 2019 in Rome tussen de verantwoordelijke directeuren van de twee ministeries van Buitenlandse Zaken.
De eerste editie van de Ronde Tafel vond plaats op 28 en 29 oktober 2019, gecoördineerd door de twee denktanks Istituto Affari Internazionali en
Clingendael en officieel geopend door de Italiaanse minister van Europese Zaken, Vincenzo Amendola, en minister van Buitenlandse Zaken Blok. De Ronde Tafel vond plaats in drie thematische panels: Europese Strategische Agenda, Migratie en Klimaatverandering en Energietransitie.
Tijdens zijn bezoek ontmoette minister Amendola niet alleen minister Blok, met wie hij Europese zaken besprak, maar ook de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, Ankie Broekers-Knol, verantwoordelijk voor migratie. Minister Amendola sprak ook op de jaarlijkse conferentie van ambtenaren belast met Europese dossiers bij het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken.
In 2019 werd de 160e verjaardag gevierd van de diplomatieke betrekkingen tussen Italië en Nederland, die bij conventie teruggaan tot 15 september 1859, met de organisatie door de ambassade van Italië van een groot aantal culturele, economische en handelsevenementen.
Op 15 januari 2020 had de Nederlandse premier Rutte een ontmoeting met premier Conte in Rome om Europese en internationale kwesties te bespreken.
Na intensieve samenwerking in de G20 onder het Italiaanse voorzitterschap in 2021, waarvoor Nederland door Italië was uitgenodigd, werd de bilaterale politieke samenwerking begin 2022 voortgezet met een reeks bezoeken.
Op 18 maart 2022 reisde de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra naar Rome voor een ontmoeting met minister van Buitenlandse Zaken Di Maio. De gesprekken gingen over bilaterale samenwerking en internationale kwesties, waaronder het Europees economisch herstelplan en in het bijzonder de oorlog in Oekraïne en de gevolgen daarvan, met name op energiegebied. Deze onderwerpen werden op 7 april verder uitgediept door de premiers Rutte en Draghi.
Eerder reisde de Italiaanse minister van Justitie Cartabia naar Den Haag om het onderzoek van het Internationaal Strafhof naar de in Oekraïne gepleegde misdrijven te volgen. De Italiaanse staatssecretaris van Defensie Pucciarelli bezocht Den Haag op 21 april voor besprekingen met de Nederlandse minister van Defensie in het kader van de Italiaanse deelname aan de Invictus Games. Ook bracht zij een bezoek aan de OPCW en had daar een ontmoeting met de directeur