Deze site gebruikt technische en analytische cookies en cookies van derden.
Door verder te navigeren accepteert u het gebruik van cookies.

Voorkeuren cookies

Diplomazia economica

Economische diplomatie

Snelle toegang


Macro-economische gegevens

Nederland is, na Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje, de vijfde economie van de Economische en Monetaire Unie en heeft het op drie na hoogste BBP per hoofd van de bevolking in de eurozone, na Luxemburg, Ierland en Denemarken (Eurostat).

Volgens gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek, CBS, bedroeg in 2022 de totale handel in goederen van Nederland met de rest van de wereld (op basis van eigendomsoverdracht)
€ 1.569,59 miljard euro, waarvan € 733,04 miljard invoer, met een stijging van +29,6% (inclusief € 333,16 miljard uit EU-landen), en € 836,55 miljard uitvoer, een stijging van +28,0% (inclusief € 399,59 miljard naar EU-landen, 45,45% van de totale uitvoer). Het Nederlandse handelsoverschot bedroeg € 103,5 miljard, tegen € 88,28 miljard in 2021.

In de ranglijst van Nederlandse handelspartners bezetten Duitsland en België ook in 2022 respectievelijk de eerste en tweede plaats, gevolgd door de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, China en Italië op de zesde plaats.

De belangrijkste bestemmingen waren ook in 2022 Europese en nabij gelegen markten, met Duitsland, België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk in de top vier, gevolgd door de Verenigde Staten en Italië op de zesde plaats.

De belangrijkste exportlanden voor Nederland in 2022 waren Duitsland (€ 187,8 miljard, +42,5% ten opzichte van 2021), België (€ 79,4 miljard, +34,6%), Frankrijk (€ 64,5 miljard, +27,114%), het Verenigd Koninkrijk (€ 52,7 miljard, +22,6%), de VS (€ 51,9 miljard, +32,5%) en Italië (€ 34,2 miljard, +20,7%).

De sectoren die het meest bijdragen aan de Nederlandse export zijn aardgas en industriegas (5,5%), gespecialiseerde machines (4,1%), elektrische apparaten (4,0%), telecommunicatie- en geluidsopnameapparatuur (4,3%) en diverse fabricaten (3,4%). Gegevens over de uitvoer van ruwe olie en aardolieproducten zijn bij het schrijven van dit verslag nog niet bekend. In 2021 was deze sector goed voor 7,2% van de totale exportwaarde.

De belangrijkste leveranciers van Nederland in 2022 waren Duitsland (€ 111,5 mld., +15,3%), België (€ 65,5 mld., +33,0%), de Verenigde Staten (€ 64,8 mld., +59,5%), China (€ 61,5 mld, +20,9%), het VK (€ 43,8 miljard, +49,4%), Frankrijk (€ 27,3 miljard, +24,1%), Brazilië (€ 24,6 miljard, +45,1%), Noorwegen (€ 24,0 miljard, +86,1%) en Italië (€ 17,9 miljard, +9,4%).

De top zes van goederen die in 2022 het grootste deel van de Nederlandse invoer vormden, bestaat uit de groepen aardgas en industriegas (7,8%), elektrische apparaten (5,0%), telecommunicatie- en geluidsopnameapparatuur (4,3%), wegvoertuigen (3,7%) en diverse fabricaten (3,4%).

Nederland is een van de wereldleiders op het gebied van directe investeringen, mede dankzij een belastingbeleid dat zeer gunstig is voor de vestiging van hoofdkantoren van bedrijven en multinationals in het land; overigens heeft Nederland zich onlangs niet verzet tegen de invoering van een minimumbelasting voor internationale bedrijven die hier actief zijn.

Op de wereldranglijst van het ‘World Investment Report 2022’, dat in juni 2022 werd gepubliceerd door de Conferentie van de Verenigde Naties voor Handel en Ontwikkeling (UNCTAD), stond Nederland in 2021 op de derde plaats wat betreft de wereldwijde inkomende DBI, na de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, en op de tweede plaats wat betreft de wereldwijde uitgaande DBI, na de Verenigde Staten.

Over 2021 schat DNB de omvang van de inkomende investeringen op € 3.824,32 miljard euro (een stijging van 3,7% ten opzichte van 2020) en die van de uitgaande investeringen op € 4.810,89 miljard euro (een stijging van 1,7% ten opzichte van 2020).

Ook in 2021 bleven de VS volgens DNB-gegevens de grootste buitenlandse investeerder in Nederland met een bedrag van € 959,44 miljard. Ook aanzienlijk waren de investeringen van het Verenigd Koninkrijk met € 544,30 miljard, Luxemburg met € 420,22 miljard en Duitsland met € 283,71 miljard. Italië stond op de 14e plaats met € 54,78 miljard.

De belangrijkste ontvangers van Nederlandse investeringen in 2021waren de Verenigde Staten met € 844,44 miljard, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk met € 708,98 miljard en Zwitserland met € 400 miljard. Italië stond op de tiende plaats met € 121,30 miljard.

Volgens DNB vertoonde de totale uitstroom uit Nederland in 2021 een negatief saldo van € -38,6 miljard, met in het eerste semester een positief investeringsbedrag (€ 39,9 miljard euro in het eerste kwartaal en € 14,7 miljard euro in het tweede kwartaal) en in het tweede semester een negatief bedrag (€ -705 miljoen euro in het derde kwartaal en € -92,6 miljard in het vierde).

De instroom in Nederland in 2021 vertoonde een negatieve waarde van € -123,1 miljard, met twee positieve eerste kwartalen (€ +10,3 miljard en € +6,6 miljard) en twee kwartalen van desinvesteringen (respectievelijk € -56,8 miljard en € -83,2 miljard).

Bilaterale betrekkingen

Italië is stevig verankerd in de top tien van handelspartners van Nederland en vertegenwoordigt de zevende grootste handelspartner: het is de zesde afzetmarkt voor Nederlandse export en de negende herkomstmarkt voor import in Nederland.

In 2022 bedroeg de handel in goederen tussen de twee landen volgens het CBS € 52,1 miljard, waarvan € 17,9 miljard euro invoer in Nederland vanuit Italië (+9,4% ten opzichte van 2021) en € 34,2 miljard euro uitvoer naar Italië (+20,7%), met een stijging van de totale handel van 16,6% ten opzichte van 2021.

Het marktaandeel in de Nederlandse handel met Italië bedroeg in 2022 3,3% van de Nederlandse international handel; voor de Nederlandse import leverde Italië in 2022 2,4% van de totale waarde (2,3% in 2021), terwijl voor de Nederlandse export het aandeel 4,1% bedroeg (4,3% in 2021).

Nederlanders importeren uit Italië algemene industriële machines (€ 1.050 miljoen, -4,5% vergeleken met 2021); farmaceutische producten en geneesmiddelen (€ 831 miljoen euro, -26,3%); elektrische apparaten (€ 783 miljoen euro, +4,1%); ijzer en staal (€ 738 miljoen euro, +28,3%) en olie en derivaten (€715 miljoen euro, -8,9%).

De top vijf van goederen die in 2022 naar Italië werden uitgevoerd bestond uit telecommunicatieapparatuur (€ 1.655 miljoen euro, +23,0%), elektrische machines en apparaten (€ 1.455 miljoen, +51,1%); diverse fabricaten (€ 1.419 miljoen, +12,2%), kunststoffen in primaire vormen (€ 1.304 miljoen, +11,4%) en organische chemische producten (€ 1.222 miljoen, +23,4%).

Wat de directe investeringen vanuit Italië in Nederland betreft, is de waarde volgens de laatste gegevens van De Nederlandsche Bank (DNB) in 2021 ten opzichte van het voorgaande jaar gestegen tot € 54,8 miljard (in 2020 was dit € 50,4 miljard), een groei van 8,7%. In 2020 stond Italië wereldwijd op de 14e plaats als investeerder in deze markt, goed voor 1,43% van de totale directe buitenlandse investeringen in Nederland. Van de EU-landen is Italië het zevende grootste investerende land.

Voor Nederlandse directe investeringen in Italië geeft DNB voor 2021 een waarde aan die ten opzichte van 2020 met 8,5% is toegenomen tot € 121,3 miljard, waarbij Italië het elfde bestemmingsland is. Van de EU-landen staat Italië op de zesde plaats.

Op basis van de gegevens van De Nederlandsche Bank (DNB) geven de Italiaanse directe investeringsstromen naar Nederland in 2021 een positief saldo van € 8.181 miljoen van Italiaanse zijde, met € 1.312 miljoen aan investeringen in het eerste kwartaal en € 7.134 miljoen in het vierde kwartaal. In het tweede en derde kwartaal bedroeg deze waarde respectievelijk € -37 miljoen en € -228 miljoen.

In dezelfde periode waren de Nederlandse directe investeringsstromen naar Italië positief, met een waarde van € 12.373 miljoen. Dit resultaat werd gerealiseerd na een eerste kwartaal van desinvesteringen t.w.v. € -2 061 miljoen, terwijl in het tweede, derde en vierde kwartaal investeringen in Italië werden gedaan van respectievelijk € 7.746 miljoen, € 1.589 miljoen en € 5.099 miljoen.


Andere nuttige websites: