Deze site gebruikt technische en analytische cookies en cookies van derden.
Door verder te navigeren accepteert u het gebruik van cookies.

Italiaanse taal en cultuur

Onderzoek en ontwikkeling

Snelle toegang:

ONDERZOEKS- EN ONTWIKKELINGSBELEID

Nederland is een van de landen die wetenschappelijke en technologische samenwerking het meest stimuleren. Het beschouwt deze samenwerking als een belangrijk instrument niet alleen om de Nederlandse internationale betrekkingen te verrijken, maar ook om het concurrentievermogen van de Nederlandse wetenschappelijke onderzoekscentra te versterken en de overdracht van nieuwe technologieën aan de industrie en het bedrijfsleven te verbeteren.

De betrekkingen op het gebied van wetenschappelijke en culturele samenwerking tussen Nederland en andere landen zijn gebaseerd op overeenkomsten die door de respectieve regeringsvertegenwoordigingen zijn gesloten en waarin de uitvoerende programma’s voor bilaterale wetenschappelijke en culturele samenwerking zijn vastgelegd. Op Europees niveau zijn deze akkoorden echter steeds meer verouderd, aangezien ze zijn vervangen door kaderprogramma’s van de Europese Unie of directe overeenkomsten tussen wetenschappelijke en/of culturele instellingen van de lidstaten, mogelijk gemaakt door hun toenemende internationale projectie en een Europees wetgevend kader dat de betrekkingen tussen de lidstaten van de Unie vergemakkelijkt.

De Nederlandse overheid zet zich in om optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden die de Kaderprogramma’s van de Europese Unie bieden om onderzoek en ontwikkeling te ondersteunen door het bevorderen van banden tussen Nederlandse en buitenlandse kenniscentra. In die zin zijn ‘innovatie’ en ‘kwaliteit’ in onderzoek en culturele samenwerking de fundamentele doelen van het Nederlandse wetenschaps-, technologie- en informatiebeleid. In de programma’s met opkomende landen wordt bijzondere aandacht besteed aan activiteiten op het gebied van onderzoek en technologische ontwikkeling die de onderzoekscapaciteit van deze landen vergroten, vaak door middel van opleidingsactiviteiten in Nederland.

De referentie-instellingen voor de bevordering van wetenschappelijke en technologische samenwerking zijn het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en organisaties zoals NUFFIC (Nederlandse Organisatie voor Samenwerking in het Hoger en Universitair Onderwijs) en NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek), die tot taak hebben nieuwe ontwikkelingen in wetenschappelijk onderzoek te initiëren en te stimuleren door de bevordering en het beheer van internationale studentenmobiliteit en institutionele samenwerking tussen opleidingsinstituten.

INNOVITALIA

Innovitalia.net is het digitale platform dat is gecreëerd door het Italiaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken en Internationale Samenwerking en het Italiaanse Ministerie van Onderwijs, Universiteiten en Onderzoek. Het platform wil het bundelen, delen en vergelijken van Italiaans wetenschappelijk onderzoek in Italië en daarbuiten stimuleren. Op een interactieve manier faciliteert het platform de uitwisseling van ideeën en kennis, waarbij het de innovatie en de overdracht van ervaringen van in het buitenland werkzame onderzoekers naar het Italiaanse wetenschappelijke bestel aanmoedigt.  Het in oktober 2012 gelanceerde project werd gepresenteerd op het Italiaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken en Internationale Samenwerking als onderdeel van de initiatieven ter bevordering van de internationalisering van het ‘Sistema Paese’.