Deze site gebruikt technische en analytische cookies en cookies van derden.
Door verder te navigeren accepteert u het gebruik van cookies.

Voorkeuren cookies

Consiglio Generale degli Italiani all’Estero – Algemene Raad van Italianen in het buitenland (C.G.I.E.)

De Algemene Raad van Italianen in het buitenland (C.G.I.E.), opgericht bij wet nr. 368 van 6 november 1989, is een adviesorgaan voor de regering en het parlement over belangrijke kwesties die van belang zijn voor Italianen in het buitenland.

De Raad ontleent zijn representatieve legitimiteit aan de directe verkiezing door de leden van de Comites in de wereld en vertegenwoordigt een belangrijke stap in het proces van het ontwikkelen van actieve deelname aan het politieke leven van het land door Italiaanse gemeenschappen over de hele wereld. Tegelijkertijd vormt het een essentieel orgaan voor een permanente band van deze gemeenschappen met Italië en de Italiaanse instellingen.

De CGIE wordt voorgezeten door de minister van Buitenlandse Zaken en bestaat, na de wijzigingen die zijn ingevoerd met Wet 89/2014, uit 63 raadsleden, waarvan 43 de Italiaanse gemeenschappen in het buitenland vertegenwoordigen en 20 door de regering worden benoemd.

 

Voor meer informatie:

Website CGIE

Website Italiaans Ministerie van Buitenlandse Zaken en Internationale Samenwerking MAECI

 

 

 

Inzichten
 • Wet- en regelgeving:

  Wet nr. 368 van 6 november 1989. Oprichting van de Algemene Raad van Italianen in het buitenland (Legge 6 novembre 1989, n. 368. Istituzione del Consiglio generale degli italiani all’estero).

  Presidentieel besluit nr. 329 van 14 september 1998.  Verordening met regels voor de organisatie van de Algemene Raad van Italianen in het buitenland.

  Ministerieel besluit nr. 301/08 van 4 mei 2004 - Wijziging van de tabel met de geografische verdeling van de leden van de CGIE, als bijlage bij wet nr. 368 van 6 november 1989.

  Wetsbesluit nr. 66 van 24 april 2014, gewijzigd bij Wet nr. 89 van 23 juni 2014;

  Ministerieel Besluit 4511/34 van 23 juni 2015 met de nieuwe tabel met de geografische verdeling van de territoriale leden van de CGIE 2)

  Besluit Ministerraad van 7 januari 2016 - Benoeming van de leden van de CGIE als bedoeld in artikel 4, lid 5, van Wet nr. 368 van 6 november 1989

   

  Ministeriele Circulaire nr. 2 van 28 juli 2020

  Bijlagen - Ministerieel Circulaire nr. 2 van 28 juli 2020