Deze site gebruikt technische en analytische cookies en cookies van derden.
Door verder te navigeren accepteert u het gebruik van cookies.

Voorkeuren cookies

AIRE

ANAGRAFE ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO (Bevolkingsregister van in het Buitenland Woonachtige Italianen) – A.I.R.E.

 

NIEUWE SANCTIES VOOR WIE NIET INGESCHREVEN STAAT BIJ DE A.I.R.E.

 Zoals bekend is inschrijving in het AIRE-register verplicht voor Italianen die in het buitenland woonachtig zijn en is het een fundamentele voorwaarde voor toegang tot consulaire diensten. Met de nieuwe begrotingswet nr. 213 van 30 december 2023, dus per 2024, zijn er belangrijke wijzigingen ingevoerd met betrekking tot inschrijving in het bevolkingsregister. Artikel 1, lid 242, (ter wijziging van Wet nr. 1228 van 24 december 1954) verhoogt de boetes voor personen die zich -ook als dit slechts de facto is – in het buitenland vestigen zonder zich in te schrijven in de AIRE. De boetes variëren van 200 euro tot een maximum van 1000 euro per persoon voor elk jaar dat niet aan de verplichting tot inschrijving in de AIRE is voldaan (met een maximum van 5 jaar).

Raadpleeg voor meer informatie het staatsblad: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2023/12/30/303/so/40/sg/pdf

SNELLE TOEGANG: A.I.R.E.

 1. Wat is de AIRE?
 2. Is inschrijving in de AIRE verplicht?
 3. Hoe schrijf ik me in bij AIRE?
 4. Inschrijving in AIRE van pasgeborenen of minderjarigen die bij een alleenstaande ouder wonen of adreswijziging
 5. Wijziging van woonadres
 6. Uitschrijving uit de AIRE
 7. AIRE-overdracht tussen twee gemeenten in Italië
 8. Bevestiging van inschrijving van wijziging van woonplaats AIRE

 

BELANGRIJK:

 • Het is belangrijk om je altijd direct in te schrijven bij AIRE.
 • Ook als je bent ingeschreven is het belangrijk om wijzigingen van je adres altijd direct door te geven aan de Afdeling Bevolkingsregister (Anagrafe) van de Consulaire kanselarij.

Het up-to-date houden van de AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero – Bevolkingsregister van in het Buitenland Woonachtige Italianen) is een verplichting die afhankelijk is van de burger. Als u eventuele adreswijzigingen doorgeeft kan de Consulaire kanselarij contact met u opnemen bijvoorbeeld. voor het versturen van de aankondiging van verkiezingen of het stembiljet.

Voor inschrijving in de AIRE en het doorgeven van adreswijzigingen maakt u gebruik van FAST IT. Hiervoor heeft u een gebruikersaccount nodig. U hoeft geen SPID te hebben om een gebruikersaccount aan te maken in FAST IT. Iedereen die al een gebruikersaccount heeft (ook elders aangemaakt) kan met dat gebruikersaccount toegang krijgen tot FAST IT.

 

Op dit moment kunt u via FAST IT de volgende dingen regelen:

 • Inschrijving in de AIRE
 • Doorgeven van een adreswijziging
 • Verhuizing van/naar een ander Consulair ressort

 

LET OP:

 • Als u een onvolledig en/of onjuist dossier aanlevert wordt dit automatisch geweigerd. U wordt dan verzocht om het opnieuw in te dienen met de vereiste toevoegingen/veranderingen, ook weer via FAST IT.
 • Aktes van geboorte, huwelijk, scheiding en scheiding van tafel en bed di in het buitenland zijn opgemaakt moeten altijd worden overgeschreven in Italië.
 • Het is niet mogelijk om een pasgeborene via FAST IT in te schrijven. Ga voor meer informatie naar de pagina stato civile / nascita
 • Na inschrijving in de AIRE kunt u alle andere consulaire diensten aanvragen (bijv. paspoort, identiteitsbewijs enz.).
 • De inschrijving in de AIRE wordt voltooid door de bevoegde Italiaanse gemeente. Het is mogelijk om de verklaring van overdracht te vervroegen naar het moment dat je Italië verlaat (de zogenaamde AIRE-voorinschrijving). De inschrijving bij het consulaat moet in ieder geval binnen 90 dagen na de expatriëring worden gedaan via FAST IT.
 • Het AIRE-inschrijfbewijs en de uittreksels uit de burgerlijke stand worden afgegeven door de Italiaanse gemeente.
 • Belastingen en fiscale aangelegenheden: belastingkwesties worden geregeld bij Presidentieel besluit nr. 917 van 22 december 1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) en in de circulaires van de Agenzia delle Entrate (belastingdienst).